Desinfectiemiddel voor professioneel gebruik

Desinfectiemiddel voor professioneel gebruik

Voor de professionele schoonmaaksector zijn de opties wat desinfectiemiddelen betreft legio. Maar hoe kies je voor jouw toepassing het juiste middel? Groveko helpt je graag op weg. In deze blog delen we alle ins en outs van desinfectiemiddelen met je.

Is een desinfectiemiddel bestemd voor professioneel gebruik, dan moet dit als zodanig zijn geregistreerd. Het CtgB is het orgaan dat toeziet op de naleving van de regelgeving. Zij beoordeelt of een product geschikt is en voldoende werkt. Deze registraties zijn voor iedereen inzichtelijk via de database van toelatingen. Je vindt deze database op de website van CtgB.

 

Bij de registraties en toelatingen wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende aspecten van het product. In onze branche komen PT1 t/m PT4 vaak voor, maar in totaal zijn er 22 typeringen. Deze typering geeft aan waarvoor het product gebruikt mag worden (bijvoorbeeld handdesinfectie of oppervlaktedesinfectie) en in welke omgeving (bijvoorbeeld zorg of voedingsmiddelenindustrie). Een toegelaten desinfectiemiddel heeft altijd een N-nummer. Dit nummer geeft herkenning en inzage in de toelating. Je kunt dit nummer vinden op het etiket en op het veiligheidsinformatieblad.

De basis van desinfectiemiddel

De basis van desinfectiemiddelen zijn stoffen die micro-organismen zoals bacteriën, virussen en schimmels kunnen doden. Veel gebruikte stoffen voor desinfectiemiddelen zijn:

 

  • Alcohol
  • Chloor
  • Jodium
  • Waterstofperoxide
  • Fenolen
  • Formaldehyde
  • Quaterniar ammonium

 

Deze stoffen hebben niet dezelfde werking en zijn ook niet geschikt voor elke toepassing. Dit geldt dus ook voor de desinfectiemiddelen waarvan deze stoffen de basis vormen. Welke basisstof een desinfectiemiddel heeft hangt vooral af van het doel en van de toepassing van het middel. Verschillen zitten in de duur van de werking, houdbaarheid en de breedte van het bereik (hoeveel en welke organismen het kan doden of onschadelijk kan maken).

 

Kortom, de eerste vraag is: wat wil je bereiken en hoe kun je het toepassen? Hieruit komt een richting en keuze van het te gebruiken middel. Vooral de werkzaamheid en inwerktijd zijn belangrijk. Deze gegevens zijn beschikbaar in de specificaties die het CtgB hanteert. Ook kun je voor advies en informatie terecht bij de leverancier van jouw desinfectiemiddelen.

Handdesinfectie

Desinfectie van de handen is momenteel zeer actueel. Daarom geven we hier meer uitleg over. Handdesinfectiemiddel valt in de typering PT1 en is geschikt voor persoonlijke desinfectie op de gesloten huid.

 

Een goed en correct geregistreerd desinfectiemiddel herken je aan het N-nummer op het etiket. Het vermelden van het gebruiksvoorschrift op het etiket is ook wettelijk. Hierop rust namelijk de goedkeuring van het desinfectiemiddel. Zo weet je wat het product wel of niet kan en hoe je het moet gebruiken.

 

Niet alle persoonlijke (hand)desinfectiemiddelen zijn in staat om bijvoorbeeld virussen te bestrijden. Alcohol wordt vaak gebruikt in handdesinfectie, omdat het volledig verdampt, geen residu achterlaat en virussen kan bestrijden. Hierbij is wel belangrijk dat het percentage alcohol hoog genoeg is om deze virussen onschadelijk te maken. Bovendien moet het middel geregistreerd staan in het Wettelijke Gebruiksvoorschrift op basis van tests. Is dit niet het geval, dan mag het niet als een virus bestrijdend desinfectiemiddel verkocht worden. De NVWA en IL&T zorgen voor naleving van de regels. Zeker in de Corona-periode zijn ze zeer streng door het grote aanbod op de markt vanuit vooral nieuwe partijen, die niet altijd de regels lijken te volgen.

 

Maar hoe kun je nu aan het desinfectiemiddel zelf zien of het is goedgekeurd voor professioneel gebruik en wat de toepassing is?

 

  • Het is te herkennen aan een N-nummer (N+5 cijfers) of een NL-nummer (EU-wetgeving i.p.v. een Europese registratie)
  • Een Wettelijke gebruiksvoorschrift op het etiket dat is terug te vinden bij het CtgB via https://toelatingen.ctgb.nl/nl/authorisations

 

Uitzonderingen met vrijstelling rondom Covid-19 en de WHO

Het afgelopen jaar zijn er op basis van vrijstellingen producten op de markt gebracht die niet over een N-nummer beschikten, maar wel als desinfectiemiddel gebruikt mochten worden om Covid-19 te bestrijden. Dit is gedaan om de grote tekorten die er in het begin van de pandemie waren terug te dringen. Voorwaarde was wel dat de middelen waren voorzien van een wettelijke bijsluiter op het etiket met een verwijzing naar het vrijstellingsartikel van de EU.

 

Per 4 maart zijn deze vrijstellingen vervallen. Alle desinfectiemiddelen moeten geregistreerd zijn zoals eerder beschreven. De desinfectiemiddelen die niet geregistreerd zijn mogen vanaf deze datum niet meer worden verkocht. Laat je daarom goed adviseren over de juiste keuze.

 

In deze blog hebben we je meegenomen in de wereld van desinfectiemiddelen. Wil je overleggen over welk desinfectiemiddel voor jouw specifieke situatie of toepassing het meest geschikt is? Groveko is absolute specialist op het gebied van desinfectiemiddelen en andere schoonmaakartikelen. Onze adviseurs denken graag met je mee.