Certificeringen & Keurmerken

Deze internationale normen bevestigen dat Groveko voldoet aan de hoge eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement en milieumanagement. Wat betekent dit voor jou als klant? Groveko ziet deze certificering als een startpunt dat ons helpt om continu bezig te zijn met wat wij doen, hoe wij het doen en waarom wij het doen. 

ISO 9001 is een internationaal erkende norm op het gebied van kwaliteitsmanagement. Er wordt beoordeeld of de organisatie voldoet aan: de eisen die de klant stelt, de wet- en regelgeving die van toepassing is, de eisen die het bedrijf aan zichzelf stelt en de eisen van andere stakeholders. Ook zorgt het inzicht voor continue verbetering van de kwaliteit binnen de processen, zodat de klanten van de organisatie steeds beter geholpen worden. Dit maakt het bedrijf betrouwbaarder voor alle betrokken partijen.

ISO 14001 is net als ISO 9001 een internationaal erkende norm, maar dan gericht op milieu. De certificering waarborgt de kwaliteit van de milieumanagementsystemen van de organisatie. De vereisten zijn gebaseerd op de eisen en behoeftes van klanten, leveranciers, wet- en regelgeving, de organisatie zelf en andere stakeholders. Voorbeelden hiervan zijn verduurzaming, de CO2-footprint en de milieu impact van producten.

Cradle to Cradle

Cradle to Cradle is een verregaand concept voor duurzaam ondernemen. De winning van grondstoffen, het productieproces, het gebruik van het product, het verwerken van het restproduct en de benodigde energie worden zo ingericht dat ze een gesloten kringloop vormen. De afvalstromen moeten volledig en zonder kwaliteitsverlies hergebruikt worden.

Europees Ecolabel

Het EU Ecolabel is een Europees keurmerk voor het stimuleren van duurzame consumptie en productie van non-food producten en diensten. Deze certificering is een bewijs van de milieuvriendelijkheid van een product of dienst waarbij de milieubelasting laag is op het gebied van: grondstoffen, energie, water, schadelijke stoffen, afval en verpakking. Groveko heeft een volledig assortiment aan producten die voldoen aan de hoge eisen van het EU Ecolabel.

Nordic Swan

Het Nordic Swan keurmerk, ook wel Nordic Ecolabel genoemd, is geïntroduceerd om duurzame en milieuvriendelijke producten en diensten te stimuleren. Belangrijke aspecten die worden meegenomen zijn: energie, gevaarlijke stoffen, afval en verpakking. Door het gebruik van onafhankelijke laboratoria en controleurs is een goede keuring en kwaliteit gewaarborgd.

A.I.S.E. Charter

Het Charter voor Duurzaam Schoonmaken is een vrijwillig initiatief van de Europese zeep, was- en reinigingsmiddelen en onderhoudsproducten industrie. Het doel is om deze producten duurzamer te produceren en te consumeren. De industrie zorgt voor lage milieu impact bij het productieproces én helpt de gebruiker met duurzame schoonmaakmethoden om de eigen impact te verlagen. Organisaties die zijn aangesloten nemen duurzaamheidsmaatregelen in elk stadium van de cyclus van hun producten. Hierin gaan ze verder dan wet- en regelgeving voorschrijft.

MVO Nederland

MVO Nederland helpt ondernemingen onderdeel te worden van de economie van de toekomst: klimaatneutraal, circulair, inclusief en met eerlijke ketens. Samen met partners werkt de stichting elke dag aan het bereiken van de nieuwe economie door innovatieve projecten op te zetten. Soms met onverwachte maar belangrijke samenwerkingen. Daarnaast helpt MVO Nederland met financiering en belangenbehartiging bij overheden en financiers. Zowel in Nederland als Europa. Groveko is trots zich lid te mogen noemen van deze vooruitstrevende groep Nederlandse ondernemingen.

De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven heeft als doel studenten van het MBO de beste praktijkopleiding te bieden met uitzicht op een baan. Bedrijven zijn hierdoor gegarandeerd van de vakmensen die ze nu en in de toekomst nodig hebben. De SBB begeleidt studenten en bedrijven bij hun leerbaan of stage. Daarnaast voorziet de SBB de sector van cijfers en geeft ze advies aan de minister van OCW. Groveko is een officieel erkend leerbedrijf voor deze organisatie.