Disclaimer

Hoewel de informatie op deze website met zorg is samengesteld en Groveko ernaar streeft om de informatie voortdurend actueel en correct te houden, kunnen aan deze website of de inhoud ervan geen rechten worden ontleend. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient niet als juridisch, financieel, medisch of ander professioneel advies.

 

Groveko aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van verlies, schade of andere negatieve gevolgen als gevolg van het gebruik van de informatie op deze website. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zelf het gebruik van de informatie te beoordelen en, indien nodig, deskundig advies in te winnen.

 

Externe Links

Deze website kan links bevatten naar externe websites die geen eigendom zijn van of gecontroleerd worden door [. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, privacypraktijken of veiligheid van dergelijke websites. Het plaatsen van externe links betekent niet dat wij de inhoud ervan onderschrijven of enige verantwoordelijkheid voor deze websites aanvaarden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten op het materiaal op deze website, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, video's, geluiden en logo's, komen toe aan Groveko of aan haar licentiegevers. Deze materialen zijn beschermd door toepasselijke intellectuele eigendomswetten. Het is gebruikers niet toegestaan om het materiaal op deze website te reproduceren, te distribueren, te wijzigen, openbaar te maken of op enige andere manier te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Groveko. 

 

Prijzen en Voorwaarden

Prijzen en voorwaarden vermeld op deze website zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Groveko behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in de producten, diensten en informatie op deze website.