Missie & visie

Waar staat Groveko voor en waar streven we naar als bedrijf? Welke rol zien wij voor onszelf in deze maatschappij en welke invulling geven we hieraan? Om dit duidelijk te krijgen hebben we de volgende missie en visie geformuleerd:

Missie

Hygiëne en schoonmaak zijn essentieel voor goede levensomstandigheden. Met onze kennis en innovatie verbeteren wij de kwaliteit van leven door fundamenteel en verregaand bij te dragen aan schonere en gezondere werkomgevingen en -omstandigheden. Dat is onze missie.

Visie

Door sterk leiderschap te verbinden aan passie en liefde voor het schoonmaak vak willen wij de absolute marktleider zijn op gebied van professionele schoonmaak en schone werkomgevingen. Zowel nu als in de toekomst. We innoveren continu ons duurzame assortiment, werken aan nóg efficiëntere logistieke mogelijkheden en zorgen voor kennis bij jouw medewerkers. Met deze visie werken wij naar ons doel.