Aanvullende dienstverlening

Groveko heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Om u zo goed mogelijk te ondersteunen bieden wij officiele metingen, zoals VSR KMS, VSR DKS+, HACCP audit en Belevingsmeting. Met de uitgebreide rapportages werkt u samen met Groveko om de kwaliteit bij te sturen en te borgen. Lees voor meer informatie onze brochure of neem contact op met onze gecertificeerde VSR kwaliteitscontroleur Ger-Jan Grevers via kwaliteitsmetingen@groveko.nl

VSR KMS kwaliteitsmeetsysteem

TNO en VSR hebben samen de methodiek VSR-KMS voor het schoonmaakonderhoud ontwikkeld. Deze meting is erop gericht om een objectieve en statistisch onderbouwde uitspraak te doen over de technische kwaliteit van de schoonmaakdienstverlening.

VSR DKS+

Het Dagelijks Kontrole Systeem (DKS) zorgt voor procesbewaking bij dagelijks schoonmaakonderhoud. Middels een gedetailleerde rapportage begeleidt en ondersteunt Groveko u.

HACCP audit

HACCP staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points. Dit is een gestructureerde methode om alle relevante gevaren in levensmiddelen te elimineren, te voorkomen of tot een aanvaardbaar niveau te reduceren. Groveko voert controles uit op basis van uw HACCP-plan en bijbehorende richtlijnen.

Belevingsmeting

Hoe ervaart de eindgebruiker het schoon van de werkomgeving? Groveko geeft u inzicht in de beleving van uw eindgebruikers middels een uitgebreide rapportage.