Aanvullende dienstverlening

 

Groveko heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Om je zo goed mogelijk te ondersteunen bieden wij officiele metingen, zoals VSR KMS, VSR DKS+, HACCP audit en Belevingsmeting. Met de uitgebreide rapportages werk je samen met Groveko om de kwaliteit bij te sturen en te borgen. Voor meer informatie neem contact op met onze gecertificeerde VSR kwaliteitscontroleur Ger-Jan Grevers via [email protected]

VSR KMS✓

VSR DKS+ ✓

HACCP audit ✓

Belevingsmeting ✓

VSR DKS+ (dagelijkse controle systeem)

De directe leiding is verantwoordelijk voor de dagelijkse procesbewaking omtrent het schoonmaakonderhoud bij de betreffende opdrachtgever. Voor deze procesbewaking dient het Dagelijks Kontrole Systeem (DKS) toegepast te worden. Hiermee stuurt het betreffende schoonmaakbedrijf of jouw eigen  schoonmaakdienst het schoonmaakproces. Om dit proces te begeleiden en te volgen kan Groveko daarin ondersteunen middels een gedetailleerde rapportage. 

VSR KMS (kwaliteitsmeetsysteem)

De directe leiding is verantwoordelijk voor de dagelijkse procesbewaking omtrent het schoonmaakonderhoud bij de betreffende opdrachtgever. Voor deze procesbewaking dient het Dagelijks Kontrole Systeem (DKS) toegepast te worden. Hiermee stuurt het betreffende schoonmaakbedrijf of jouw eigen  schoonmaakdienst het schoonmaakproces. Om dit proces te begeleiden en te volgen kan Groveko daarin ondersteunen middels een gedetailleerde rapportage. 

Belevingsmeting

Hoe ervaart de eindgebruiker het schoon zijn van zijn werkomgeving? Dit is een subjectief gegeven en zal daarom door de diverse eindgebruikers  verschillend beleefd worden. Om hier een zo duidelijk mogelijk beeld van te krijgen zal een enquête onder de gebouwgebruikers (eindgebruikers) behouden worden. Groveko kan deze belevingsmeting voor je uitvoeren. Na deze meting ontvang je een uitgebreide rapportage.

HACCP audit

Hygiëne is tijdens het gehele productieproces van levensmiddelen een belangrijk aandachtspunt. Evenals de controle op de grondstoffen en het logistieke
proces. Het HACCP-systeem helpt hierbij. Hierin zijn de risico’s in kaart gebracht en beschrijven de individuele schakels in de productieketen hoe deze
gevaren worden beheerst. De NVWA controleert op de aanwezigheid van een HACCP-systeem en de naleving ervan.


HACCP staat voor ‘Hazard Analysis and Critical Control Points’. In het Nederlands: analyse van de gevaren en de kritische beheerspunten in het  productieproces. HACCP is een gestructureerde methode om alle relevante gevaren in levensmiddelen te elimineren, te voorkomen of tot een aanvaardbaar niveau te reduceren.


Op basis van de HACCP richtlijnen kan Groveko controles uitvoeren op de naleving van de hygiënerichtlijnen uit de hygiënecode. Het cateringbedrijf, de instelling of het bedrijf is verantwoordelijk voor het opstellen en het naleven van het hygiëneplan dat door Groveko gecontroleerd zal worden.