Berichten

De schoonmaakbranche en de arbeidsmarkt zijn sterk in beweging. Er zijn nog geen grote personeelstekorten maar die situatie zal gaan veranderen in de toekomst.

De OSB en Cedris (brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie) gingen tijdens een bijeenkomst op 26 september in op vier scenario’s voor de arbeidsmarkt voor de schoonmaakbranche in 2025. De scenario’s en het onderzoek zijn uitgevoerd door De Ruijter.

De volgende vier scenario’s kwamen naar voren. Van hoge overheidsbemoeienis tot een vrije, hard concurrerende markt.

1) Iedereen doet mee.

Schoonmaakbedrijven krijgen quota van mensen met een arbeidshandicap binnen het bedrijf opgelegd door de overheid. De overheidsbemoeienis groot, maar de schoonmaakbedrijven bieden graag mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek.

 2) Grijp je kans.

Klanten eisen maatschappelijke betrokkenheid. Doe je als schoonmaakbedrijf niet mee, dan verlies je werk. Dit komt bijvoorbeeld terug in “social return” bij aanbesteden. De druk op de bedrijven is dus groot. De overheid draagt financieel niet bij.

3) Verschuilen in verzuiling.

De bemoeienis van de overheid groot, maar schoonmaakbedrijven willen nauwelijks mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen. Ze worden daartoe echter gedwongen door grote druk van maatschappelijke en politieke organisaties. Er ontstaat een cliëntsysteem waarbij mensen uit dezelfde sociale groep elkaar aan werk helpen. Daarnaast ervaart de branche grote concurrentie in de markt van publieke overheidsbedrijven.

4) Survival of the fittest.

Schoonmaakbedrijven bieden nauwelijks werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Er is geen druk vanuit de overheid. Er zijn genoeg andere goedkopere arbeidskrachten uit binnen- en buitenland en er is geen geld voor de noodzakelijke extra begeleiding. Schoonmaakbedrijven krijgen concurrentie op de markt van de informele economie (zwart werk).

Wat nu?

In ieder scenario liggen kansen en bedreigingen verscholen, de schoonmaakbranche zal zelf in de komende jaren moeten gaan beslissen welke kant we op willen. Liefst met hulp van en in samenspraak met de overheid, maar desnoods zonder. Iedere ondernemer kan zijn eigen keuzes maken. Bij Groveko gaan we onze kansen grijpen. Die keuze hebben we jaren geleden al gemaakt.

Voor meer informatie bekijkt u de publicatie  “De agenda van de toekomst, deel 3” en de video op de Cedris website:

Bronnen: Cleantotaal, Cedris

Werkgevers in de schoonmaak- en glazenwassersbranche gaan meer schoonmakers Nederlands leren….
Voorheen werden deze taaltrajecten voor een belangrijk deel door gemeenten gefinancierd. Door bezuinigingen valt deze financiering weg. Werkgevers nemen nu hun verantwoordelijk en betalen de trainingen zelf. OSB vindt het belangrijk dat schoonmakers de Nederlandse taal goed beheersen. Hierdoor kunnen schoonmakers een vakopleiding volgen, beter functioneren in hun werk en het helpt bij integratie.

Lees verder op de website van OSB

Bron: OSB

 

De zwakke economie kost de schoonmaakbedrijven omzet omdat bedrijven of minder schoonmaken of eigen medewerkers inzetten. Deze bezuinigingen op schoonmakers, hebben de nodige gevolgen voor de bedrijfshygiëne. Volgens branchevereniging OSB hebben trend zoals het grote aantal mensen die thuis werken of zijn gaan flexwerken een flinke invloed op het aantal vierkante meters dat moet worden schoongemaakt. Maar de crisis is de belangrijkste oorzaak van de krimpende sector. Naast het inzetten van eigen medewerkers voor kleine schoonmaakwerkzaamheden, worden schoonmakerbedrijven ook minder vaak ingezet. Het dagelijks schoonmaken komt nog weinig voor. Ook het aantal uren dat aan een object besteed mag worden daalt. Dit is om twee redenen zorgwekkend voor de schoonmaakbedrijven. Als eerste, het wordt steeds lastiger om de kwaliteit van het werk hoog te houden als je er minder tijd voor hebt. Ten tweede, de omzetdaling blijft even doordreunen omdat na de crisis het aantal schoonmaakmomenten niet weer evenredig stijgt met de economische situatie.

 

Inzetten eigen medewerkers voor schoonmaakwerk

Het inzetten van eigen medewerkers en het minder vaak schoonmaken van de panden leidt tot een minder hygiënische werkomgeving. Een professionele schoonmaker werkt systematisch en met professionele apparatuur. Het is moeilijk deze kwaliteit ook van de eigen medewerkers te verwachten. Op de langere duur zullen de bedrijven viezer en viezer worden. Wat de gezonde werkomgeving niet ten goede komt.

 

Positieve signalen

Een voordeel van de opkomst van het flexwerken is het aantal keren dat een werkplek wordt schoongemaakt. met de wisselende personen aan het bureau, is er vaker behoefte aan een schoonmaakbeurt. Soms wel vier keer per dag. Ook kunnen schoonmaakmedewerkers ingezet worden als gastheer voor bijvoorbeeld catering.

Bron: Metro