Berichten

Negen tips voor duurzaam inkopen

Wie wil er niet bijdragen aan een leukere en schonere wereld? In dit blog geven we negen tips om te starten met duurzaam inkopen. Door duurzaam in te kopen draagt u bij aan een beter milieu en heeft u meer aandacht voor mensen.

De overheid wil het goede voorbeeld geven

De overheid heeft in 2011 een mooi signaal afgegeven voor meer duurzaam inkopen door positief te reageren op een advies van een groep organisaties zoals VNO-NCW en MVO-Nederland. Helaas werd kort geleden geconstateerd dat er bij de overheid nog weinig vooruitgang is geboekt met duurzaam inkopen. Echter voor we gaan wijzen, hoe doen we het zelf als ondernemers, kunnen we iets leren uit die adviezen?

Redenen voor maatschappelijk verantwoord inkopen

MVO Nederland heeft een aantal redenen beschreven waarom bedrijven duurzaam inkopen de prioriteit zouden geven.

 • Door duurzaam in te kopen, verkleint u bedrijfsrisico’s doordat u meer kennis heeft van uw inkoopketen. Als u weet waar uw spullen vandaan komen en hoe ze gemaakt worden, verkleint u de kans op reputatieschade. U hoeft minder bang te zijn om aansprakelijk gesteld te worden en u bent zekerder van de betrouwbaarheid van uw leveringen.
 • Het geeft uw bedrijf kansen. Denk aan loyaliteit van leveranciers, wanneer u zich conformeert sluit u aan op hun gedachtengoed. Er openen nieuwe markten zoals overheden en gemeentes. Het geeft een concurrentievoordeel, bedrijven die het nu implementeren lopen voorop in de markt. Het reduceert kosten, denk aan terugdringen van energieverbruik. Het verhoogt de tevredenheid van uw medewerkers, mensen willen trots zijn op hun werkgever, een MVO bedrijfsvoering draagt hier sterk aan bij.

Hoe kunt u zelf duurzamer inkopen?

We hebben een aantal tips op een rijtje gezet waarmee u eenvoudig kunt starten.

 • Verander uw mindset. Zie MVO en duurzaam inkopen als een kans. Het bespaart kosten en helpt u bij uw lange termijn visie.
 • Betrek uw medewerkers bij het ontwikkelen en implementeren van uw MVO visie en duurzaam inkoopbeleid.
 • Gebruik kennis van specialisten en bedrijven die u voorgingen. Organisaties als MVO Nederland en PIANOO hebben veel kennis en kunnen u helpen. Ook uw leveranciers hebben kennis.
 • Begin door producten in te kopen met een keurmerk, dat bespaart u tijd en geld aan onderzoek van de geschikte marktpartijen.
 • Informeer bij uw klanten wat zij belangrijk vinden, sluit aan op hun wensen en vergroot de effectiviteit van uw inspanningen.
 • Leen kennis van uw relaties. Overleg eens met ondernemers uit een andere sector, wat werkte bij hen het beste en waarom?
 • Geef iedereen een kans op werk. Door bijvoorbeeld mensen met minder kansen op de arbeidsmarkt in te huren werkt u aan de Social Return eisen die steeds vaker voorkomen.
 • Maak gebruik van de mogelijkheden die de overheid biedt, ze hebben de focus op duurzaam inkopen.
 • Start nu! Door nu te beginnen zet u iets positiefs in beweging, mensen en bedrijven sluiten daar graag bij aan.

Groveko en MVO

Bij Groveko streven we naar de juiste balans tussen People, Planet en Profit. Daar dragen we er aan bij door klimaatneutraal te werken, een breed assortiment duurzame producten aan te bieden en door een sociaal personeelsbeleid. We werken conform de richtlijnen van ISO 26000 (MVO prestatieladder) en we zijn ISO14001 gecertificeerd. Wilt u meer weten hoe Groveko u kan helpen met duurzaam inkopen, neem dan contact met ons op!

 

Overheden zetten nog weinig tastbare stappen op het gebied van duurzaam inkopen, zo stellen NEVI, MVO-Nederland, De Groene Zaak, MKB-Nederland en VNO-NCW. Een jaar na het uitbrengen van het Advies Duurzaam Inkopen, gericht aan Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, stagneert de uitwerking in de praktijk. In een brief aan Staatssecretaris Atsma roepen de opstellers dan ook op de aanpak te versterken met een aantal concrete maatregelen. 

Het Advies Duurzaam Inkopen van 23 juni vorig jaar bevat aanbevelingen om het duurzaam inkoopbeleid van de overheid fundamenteel te vernieuwen. Kern van de vernieuwing was niet langer via gedetailleerde technische eisen in te kopen, maar ondernemers uit te dagen zelf met voorstellen te komen om de duurzaamheidsambities van de overheid te bereiken. Bedrijven worden dan actief betrokken bij het inkoopbeleid van de overheid.

Zowel het Kabinet als de Kamer hebben het Advies omarmd, maar in de praktijk neemt de nieuwe aanpak nog geen grote vlucht. Veel overheden lijken ermee onbekend of nog steeds te denken dat het duurder is. Of de noodzakelijke kennis en kunde om duurzaam in te kopen ontbreekt. Op deze manier wordt het streven – dat duurzaam inkopen na 2014 op eigen benen kan staan – niet gehaald.

Bron: MVO Nederland, nieuws 12 juli

Groveko, partner van MVO Nederland

Groveko is al jaren bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaam schoonmaken hoort daar bij. De stap om lid te worden van MVO Nederland is een logisch gevolg van onze filosofie. We hebben onze inzet in mensen, milieu en winst in balans gebracht met als gevolg dat we bijvoorbeeld hebben kunnen laten meten en vastleggen, dat onze organisatie CO2 neutraal werkt. Een topprestatie waar we erg trots op zijn. We werken ook conform de richtlijnen van de MVO prestatieladder (ISO 26000) en we zijn ISO14001 gecertificeerd.

Bewust kiezen voor duurzaam schoonmaken

Duurzaam ondernemen is diep doorgedrongen in de Groveko denkwijze. In ons handboek “milieubeleid” worden alle procedures en milieuaspecten die invloed hebben op onze bedrijfsvoering en onze omgeving vastgelegd. De TUV controleert, toetst en certificeert dit milieu management systeem elk jaar. Ook onze leveranciers worden getoetst of ze vanuit de zelfde visie als Groveko werken. Elke leverancier wordt zorgvuldig gescreend voordat we er contracten mee afsluiten. Met onze werkwijze willen we graag bijdragen om bedrijven vaker te laten kiezen voor duurzaam schoonmaken.