Berichten

In een tijd waarin alles en iedereen digitaliseert kunt u als groothandel in schoonmaakartikelen natuurlijk niet achterblijven. De technologische ontwikkelingen bieden ons steeds meer gemak waardoor tijd en geld kan worden bespaard. Eén van deze ontwikkelingen is iHACCP.

Wat is iHACCP?

iHACCPiHACCP is een online tool om in 3 stappen reinigingsplannen, controlelijsten, productinformatiebladen, hygiëne instructies etc. te maken. Met behulp van vrijwel iedere smartphone of tablet kan een dealer ter plaatse alle te reinigen objecten inventariseren.

Vervolgens genereert iHACCP een compleet hygiëneplan op maat. De laatste stap is een uitgebreide training van personeel gericht op hygiënisch, veilig en milieubewust werken.

Voor wie is iHACCP?

Binnen een omgeving waar voedsel wordt bereid krijgt men bijna altijd te maken met hygiëne voorschriften volgens HACCP. Dus restaurants maar ook voedselproductiebedrijven of een ziekenhuis. De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) zegt op haar website over HACCP het volgende:

“Levensmiddelen moet je veilig kunnen eten. Daarom is de hygiëne tijdens de gehele productie een belangrijk aandachtspunt. Evenals de controle op de grondstoffen en het logistieke proces. Het HACCP-systeem helpt hierbij. Hierin zijn de risico’s in kaart gebracht en beschrijven de individuele schakels in de productieketen hoe deze gevaren worden beheerst. De NVWA controleert op de aanwezigheid van een HACCP-systeem en de naleving ervan.”

HACCP is dus eigenlijk een risico inventarisatie systeem waarin kritische onderdelen in het voedselbereidingsproces worden beschreven en vastgelegd. Is het dan alleen een administratief systeem? Nee, juist door alle risico’s en bijbehorende handelingen in kaart te brengen wordt het gehele proces in een keuken of productiebedrijf overzichtelijk gedocumenteerd en is voor alle betrokkenen duidelijk hoe er veilig gewerkt kan worden.

iHACCP tablet

Daarnaast biedt een sluitende HACCP administratie een mate van zekerheid wanneer er zich een situatie voordoet waarbij sprake is van een voedsel besmetting. Controlelijsten geven namelijk direct inzicht of er op een bepaald moment op de juiste manier is gereinigd. Als alles volgens de regels is gebeurd kan hiermee worden aangetoond dat alles in orde was.

Maar hoe zet u een dergelijke administratie op en hoe implementeert u HACCP binnen uw organisatie?

iHACCP maakt het plannen van schoonmaak makkelijk

Het opzetten van een HACCP plan kan een tijdrovende klus zijn. Ten eerste dient de gehele productiefaciliteit te worden geïnventariseerd. Alle aanwezige machines moeten worden opgeschreven. Vervolgens wordt in kaart gebracht hoe men de machines schoonhoudt, met welk product en in welke frequentie dat gebeurt. Moet er gedesinfecteerd worden? Zo ja, wanneer en hoe? Via controlelijsten wordt bijgehouden of deze taken ook naar behoren worden uitgevoerd.

Binnen iHACCP kan de adviseur samen met de klant heel eenvoudig een inventarisatie maken en per object aanvullende informatie noteren. Er kan een keuze worden gemaakt met welke reinigingsmiddelen de klant wil gaan werken en op basis van al die waarden wordt er automatisch een schoonmaakplan gegenereerd. Controlelijsten maken het plan compleet.

Na de inventarisatie en controle door de adviseur en gebruiker wordt er met één druk op de knop een kant en klaar HACCP plan geprint.

Wat kost iHACCP?

Hier kunnen wij kort over zijn. iHACCP is een service die 100% gratis is! Wij van Groveko vinden dat dit soort aanvullende diensten onder de noemer ‘service’ vallen. Als een service bieden wij u de mogelijkheid om tegen nul inspanning een kant en klaar HACCP plan te krijgen die bovendien in realtime is aan te passen mochten de omstandigheden in de loop van de tijd veranderen.

iHACCP zal constant worden verbeterd en zal zich altijd blijven aanpassen aan de laatste regels en wetgeving. Meer weten? Bel ons gerust voor een afspraak.

Onze wereld verandert in een rap tempo. Acute problemen als klimaatverandering, schulden, grondstoffenschaarste, de euro, vervuiling, armoede en eenzaamheid schreeuwen om drastische aanpassingen in de maatschappij.

Daarentegen zorgen technologische ontwikkelingen voor grote veranderingen in de wijze hoe wij met elkaar communiceren. Bijna 2,5 miljard mensen (dat is meer dan een derde van de wereldbevolking) hebben toegang tot het internet en realtime communicatie zorgt voor een socialisering van het web.

Groveko adopteert digitale technieken

Naast een zeer moderne website onderzocht en adopteerde Groveko als één van de eerste in de markt de digitale mogelijkheden van het web. Reeds in 2005 introduceerde Groveko een webshop waarmee klanten eenvoudig bestellingen konden plaatsen. In de afgelopen jaren heeft de Groveko webshop een enorme evolutie doorgemaakt en inmiddels is deze voorzien van een zeer uitgebreid Management Informatie Systeem waarmee de klant een gedetailleerd overzicht krijgt over verbruiksaantallen per hoofd en subgroep in aantallen of in bedragen en dat gesorteerd per vestiging. Automatische toevoeging van MSDS bladen bij het bestellen van reinigingsmiddelen is één van de laatste toevoegingen waardoor klanten geholpen worden om de juiste veiligheidsbladen te bewaren die wettelijk verplicht zijn. Naast de Groveko webshop is er ook een shop in shop systeem ontwikkeld waarmee het mogelijk wordt tegen een zeer lage investering een eigen webshop te verkrijgen. De Groveko webshop vindt u via http://shop.groveko.nl/.

Groveko App

Mobiele app voor smartphone en tablet

Begin 2013 lanceerden wij vol trots onze mobiele bestelapp voor onze klanten. Via het iOS, Android en sinds kort zelfs het Windows platform is het mogelijk om met gepersonaliseerde bestellijsten bestellingen vanaf locatie te plaatsen en deze direct in realtime naar de verkoopafdeling van Groveko te verzenden. Dit bespaart erg veel tijd voor de persoon die normaal de bestellingen plaatst en biedt een hoge mate van service aan de gebruiker. Onze app downloadt u hier:


 

Mobiel werken

Werken wordt steeds meer onafhankelijk van tijd en plaats, dus rust Groveko zijn medewerkers uit met verschillende mobiele apparaten om overal te kunnen werken. Via laptop, mobiele telefoon en tablet is het mogelijk om toegang te verkrijgen tot het bedrijfsnetwerk, wat een grote mate van flexibiliteit biedt. Via een uitgebreid CRM-systeem heeft de vertegenwoordiger te allen tijde snel een accuraat overzicht van de laatste klant informatie. Speciaal ontwikkelde software maakt het mogelijk om bij de klant ter plaatse inventarisaties te doen en met één druk op de knop een kant en klaar hygiëne advies te verzorgen.

Social Media

Naast alle digitale ontwikkelingen zien wij een grote rol weggelegd voor social media binnen onze organisatie. Groveko heeft haar eerste stappen gezet op dit vlak en is op dit moment druk met inventariseren en evalueren hoe wij social media op de juiste wijze kunnen toepassen zodat deze aansluit bij onze bedrijfsdoelstellingen. Op dit moment vindt u ons op de volgende platformen.

De wereld verandert en wij bewegen mee. Hoe kunnen we u helpen? Neemt u gerust contact met ons op voor een gesprek over de digitale mogelijkheden die wij voor uw bedrijf kunnen bieden.

Elk jaar publiceert de Rabobank cijfers, kansen en bedreigingen en perspectieven voor een groot aantal sectoren. Vandaag presenteerde de Rabobank de vooruitzichten voor de schoonmaakbranche. Onze branche blijft een actieve branche, in 2011 waren er ruim 11.000 schoonmaakbedrijven actief met ongeveer 150.000 medewerkers. In 2011 waren er circa 1850 starters in de branche.

In het kort

In het rapport lezen we de volgende ontwikkelingen. Door kleinere kantoorruimtes, dalende schoonmaakfrequenties, een groeiende concurrentie door schaalvergroting en prijsconcurrentie neemt de druk op de markt toe. Verbreding van de dienstverlening is een trend. Naast schoonmaken bieden bedrijven steeds vaker diensten als bewaking en catering aan.

Kansen en bedreigingen in de schoonmaakbranche

De krimpende markt zorgt voor groeiende concurrentie en het optreden van schaalvergroting. Bedrijven die niet mee kunnen in de schaalvergroting hebben kansen in de nichemarkten. Met name de zorgsector biedt kansen door het steeds vaker uitbesteden van schoonmaakwerkzaamheden. Maatwerk in contractvormen zoals prestatiecontracten of performance gerichte contracten bieden schoonmaakbedrijven mogelijkheden om onderscheidend te zijn. Steeds vaker zal werk worden aanbesteed, niet alle bedrijven kunnen hierin mee, samenwerkingsvormen tussen bedrijven lijken hiervoor een goede oplossing te zijn.

Toekomst

De markt zal de komende jaren onder druk blijven staan. Goede vooruitzichten zijn er in de innovatie van de dienstverlening, een punt waar de sector ook sterk in is. Ook liggen er kansen in nieuwe samenwerkingsvormen aan de inkoop en ontwikkelzijde van nieuwe producten.

Voor het complete rapport van de Rabobank klikt u hier.

Als schoonmaakondernemer wil je hard werken, mooie opdrachten vergaren en ze zo snel en effectief mogelijk uitvoeren. De zaak moet blijven draaien. Actie! Dat is ondernemen. Maar… er zit een keerzijde aan deze instelling. Wanneer je altijd actiegericht bent en vooral veel productieve uren maakt, wordt het contraproductief als je geen maat kunt houden. In de waan van de dag verdwijnen er veel van je oorspronkelijke plannen en doelstellingen naar de achtergrond.

Waar is de focus gebleven?

De ideeën en de doelstellingen waar je zo enthousiast mee bent begonnen gaan vervagen. Het wordt lastiger om creatief te zijn, aan innovatie of vernieuwing kom je helemaal niet meer toe. Dat is het moment om even stil te staan. Waar sta je? Waar wil je heen? Wil je zoveel mogelijk panden schoonhouden of wil je kwaliteit bieden en duurzaam werken? Hieronder staan 8 tips om je te helpen de focus weer terug te krijgen en weer nieuwe energie op te bouwen om je doelen te bereiken.

1. Werk minder uren.
Het is geen doel op zich veel uren om veel te werken, werk slimmer, niet langer of meer.

2. Stel je doelen zuiver, ken je kernwaarden.
Wat wil je nu echt bereiken? Pak je echt eerst de belangrijke zaken binnen de onderneming aan of ben je vooral druk met druk zijn?

3. Hou de tijd in de gaten.
Door efficiënt te werken kun je meer vrije tijd voor jezelf creëren.

4. Beloof niet te veel.
Lastig voor ondernemers aangezien je ver wilt gaan om de order te noteren of de klus te krijgen. Maar moeten uitleggen dat je de belofte niet waar kan maken kost veel negatieve energie.

5. Zeg “Nee”.
Leer om werk te weigeren waar je geen voldoening uit zult krijgen.

6. Huur hulp in.
Als je niet wil delegeren zal je alleen maar meer uren gaan werken. Leer dat niet alles perfect hoeft te zijn en wees geen control freak. Erken waar je niet goed in bent of wat je niet leuk vindt en huur daar hulp voor in.

7. Leef, er is meer dan werken.
Zorg er voor dat je voldoende afleiding hebt naast je werk. Wanneer je privéleven op de rit is, zal je in je werk ook beter functioneren.

8. Wees onbereikbaar.
Zorg voor periodes dat je werkelijk rust hebt. Zet je telefoon uit, lees even geen mail. Focus je op de belangrijke zaken voor je.

Met deze 8 tips help je jezelf op weg om bewuster bezig te zijn met je ondernemen. Zie het als een grote schoonmaak in je gedachten en pluk de vruchten van een schone en frisse werkplek!

 

Besparingen op de servicekosten van 20 tot 40 procent zijn niet ondenkbaar. Vaak is het mogelijk om diensten slimmer in te kopen, energiebesparende technieken in te zetten, en de capaciteit van aansluitingen te wijzigen of energiebelasting terug te vragen. Doe daarom mee met de Servicekosten Actieweek van de Woonbond om die kosten in ieder geval zo veel mogelijk te verlagen.

De Servicekosten Actieweek loopt van 8 tot en met 12 oktober. In de voorbereiding ervan stelt de Woonbond zijn lidorganisaties (gratis) een handleiding ter beschikking om de eigen servicekosten te vergelijken met landelijk gemiddelden. Lokale huurdersorganisaties kunnen tijdens de actieweek een beroep doen op de Servicekostenbus. Die rijdt dan door het land om bewonerscommissies en huurdersverenigingen te adviseren en te ondersteunen in hun contacten met de verhuurder.

Bron en voor meer informatie kijkt u op de website Servicekosten Actieweek

 

We horen het vaak van onze klanten met meerdere bedrijfslocaties, door te weinig inzicht verliest men de grip op de voorraden. Met ons Groveko inkoopmanagement heeft u altijd inzicht in uw inkopen. Wanneer u per locatie de schoonmaakartikelen en disposables inkoopt kan het lastig zijn het overzicht te behouden. Het lijkt soms wel facturen te regenen…. Bij de inventarisatie komt het naar voren, te hoge voorraden en soms ook nog incourante producten. We zien het in elke branche, van zorginstelling tot school en van grafische industrie tot automotive sector. Hoe kunt u nu de inkoop van al die locaties beheersen en daarmee geld besparen?

 

Beter voorraadbeheer en makkelijker inkopen

Om de hierboven beschreven problemen te minimaliseren heeft Groveko haar inkoopmanagement systeem ontwikkeld. Door bevoegdheden toe te wijzen aan de gebruikers binnen uw firma kunt u per gebruiker en/of per locatie  uw inkoop beheren en controleren. Binnen de door u vooraf vastgestelde budgetten per locatie, voorraadhoogte en assortiment kan men bij elke vestiging “ vrij inkopen”. U heeft inzicht in alle inkopen en u kunt locaties of gebruikers vergelijken via de diverse tools die het pakket u biedt. Informatie en inzicht helpen u bij het beheersen van uw kosten, kortom:  lokale verantwoordelijkheden met een centrale beheer mogelijkheid.

 

Online toegang tot alle informatie

Om het makkelijk te maken zijn alle prijsafspraken en kortingen gekoppeld aan uw account, u heeft dus altijd de juiste prijs. Daarnaast heeft u via uw account inzage in bijvoorbeeld uw aankoophistorie, de facturen en afnamestatistieken per vestiging of cumulatief. U kunt ze zelfs vergelijken met het voorgaande jaar. Wilt u ook gebruik maken van het Groveko inkoopmanagement systeem? Klik hier om uw account aan te vragen of voor meer informatie over de mogelijkheden. We geven u graag een demonstratie van ons inkoopmanagement systeem.