Berichten

Als professionele schoonmaakbedrijf heeft u hoge verwachtingen van uw mensen, u stelt hoge eisen aan uw apparatuur en schoonmaakmiddelen. Dit bereikt u door uw processen op orde te hebben en in kaart te brengen. Door uw medewerkers te trainen en door bewust te kiezen voor de juiste hulpmiddelen. Zo kunt u de kwaliteit van uw werk garanderen. Toch kunt u misschien nog een stapje maken op gebied van duurzaamheid. Door niet zomaar te kiezen voor schoonmaakmiddelen, maar door bewust te kiezen voor professionele schoonmaakmiddelen die het milieu zo min mogelijk belasten.

Robson, 20 jaar innovatieve reinigings- en hygiënesystemen

Groveko heeft het milieu hoog in het vaandel staan als het gaat om maatschappelijk bewust ondernemen. Vandaar dat wij in onze bedrijfsvoering graag aandacht vragen voor de producten die bijdragen aan een beter milieu. Robson is een partner die al jarenlang bewust werkt aan de Mikro biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen. Qua prijs is Robson niet duurder dan traditionele schoonmaakmiddelen. Robson schoonmaakproducten zijn vaak zelfs nog zuiniger in het gebruik dankzij de sterk geconcentreerde producten die Robson aanbiedt.

Recyclebare verpakkingen & doseersystemen

Om de belasting van het milieu zo laag mogelijk te houden zijn de meeste verpakkingen recyclebaar of biedt Robson een zeer zuinig doseersysteem aan. Hiermee bespaart u schoonmaakmiddelen dankzij exacte doseringen. Wilt u meer weten? Kijkt u dan eens op de website www.robsonbenelux.nl of belt u met een van onze adviseurs voor een advies op maat.

Satino Black = kiezen voor duurzame papieren handdoeken & toiletpapier

Groveko is distributeur van Satino Black papieren handdoeken, toiletpapier en dispensers. De Satino Black producten sluiten naadloos aan bij de MVO doelstellingen van Groveko. Bij Groveko proberen wij onze bedrijfsvoering zo veel mogelijk rekening te houden met en juiste balans tussen People, Planet en Profit. Wij werken bijvoorbeeld conform de richtlijnen van ISO 26000 (MVO prestatieladder) en zijn we ISO14001 gecertificeerd. Door net als wij te kiezen voor de Satino Black producten maakt uw bedrijf een snelle en eenvoudige stap in het behalen van uw duurzaamheidsdoelstelling.

Cradle to Cradle papierwaren produceren

Het Satino Black Cradle to Cradle concept van Van Houtum is een prachtige stap naar een duurzamere wereld. De kern van de Cradle to Cradle filosofie is dat ontstaan, gebruik en afdanken van de producten zo bewust en duurzaam mogelijk gebeuren. U kunt hierbij denken aan produceren met gerecycled materiaal, gebruik maken van zelf opgewekte of duurzame energie, biologisch afbreekbare hulpstoffen tijdens de productie, milieuvriendelijk transport recyclebaar verpakkingsmateriaal en recyclen van de afgeschreven materialen zoals dispensers. Satino Black is ontworpen voor de biologische kringloop, dit houdt in dat het onschadelijk is voor mens en milieu. Satino Black is het enige hygiënisch papier ter wereld dat het Cradle to Cradle keurmerk mag voeren.

Eigen warmtekrachtcentrale

De producent heeft een eigen warmtekrachtcentrale die stoom en elektriciteit opwekt. Voor de productie van Satino Black wordt de warmtekrachtcentrale gevoed met 100% groen gas. Dit gas – van aardgaskwaliteit – wordt geproduceerd vanuit biomassa en is dus CO2-neutraal.

Europees Ecolabel en FSC Label

Satino Black beschikt over zowel het Europees Ecolabel als het FSC Label. Het Europese Ecolabel is een keurmerk dat staat voor de normen die de Europese Unie stelt aan wat in haar ogen milieuvriendelijke bedrijfsprocessen inhouden. U kunt hierbij denken aan zaken als grondstoffen, energieverbruik, waterverbruik tot schadelijke stoffen en afval. Satino Black valt ruim binnen deze opgestelde normen.

Het  Forest Stewardship Council (FSC) keurmerk garandeert dat de grondstoffen die wij gebruiken voor 100% bestaan uit gerecycled papier. Minimaal 85% hiervan dient eerder bij of door consumenten of bedrijven gebruikt te zijn.

Wilt u meer weten over Satino Black producten, neemt u dan contact op met onze adviseurs.

Besparingen op de servicekosten van 20 tot 40 procent zijn niet ondenkbaar. Vaak is het mogelijk om diensten slimmer in te kopen, energiebesparende technieken in te zetten, en de capaciteit van aansluitingen te wijzigen of energiebelasting terug te vragen. Doe daarom mee met de Servicekosten Actieweek van de Woonbond om die kosten in ieder geval zo veel mogelijk te verlagen.

De Servicekosten Actieweek loopt van 8 tot en met 12 oktober. In de voorbereiding ervan stelt de Woonbond zijn lidorganisaties (gratis) een handleiding ter beschikking om de eigen servicekosten te vergelijken met landelijk gemiddelden. Lokale huurdersorganisaties kunnen tijdens de actieweek een beroep doen op de Servicekostenbus. Die rijdt dan door het land om bewonerscommissies en huurdersverenigingen te adviseren en te ondersteunen in hun contacten met de verhuurder.

Bron en voor meer informatie kijkt u op de website Servicekosten Actieweek

 

Negen tips voor duurzaam inkopen

Wie wil er niet bijdragen aan een leukere en schonere wereld? In dit blog geven we negen tips om te starten met duurzaam inkopen. Door duurzaam in te kopen draagt u bij aan een beter milieu en heeft u meer aandacht voor mensen.

De overheid wil het goede voorbeeld geven

De overheid heeft in 2011 een mooi signaal afgegeven voor meer duurzaam inkopen door positief te reageren op een advies van een groep organisaties zoals VNO-NCW en MVO-Nederland. Helaas werd kort geleden geconstateerd dat er bij de overheid nog weinig vooruitgang is geboekt met duurzaam inkopen. Echter voor we gaan wijzen, hoe doen we het zelf als ondernemers, kunnen we iets leren uit die adviezen?

Redenen voor maatschappelijk verantwoord inkopen

MVO Nederland heeft een aantal redenen beschreven waarom bedrijven duurzaam inkopen de prioriteit zouden geven.

 • Door duurzaam in te kopen, verkleint u bedrijfsrisico’s doordat u meer kennis heeft van uw inkoopketen. Als u weet waar uw spullen vandaan komen en hoe ze gemaakt worden, verkleint u de kans op reputatieschade. U hoeft minder bang te zijn om aansprakelijk gesteld te worden en u bent zekerder van de betrouwbaarheid van uw leveringen.
 • Het geeft uw bedrijf kansen. Denk aan loyaliteit van leveranciers, wanneer u zich conformeert sluit u aan op hun gedachtengoed. Er openen nieuwe markten zoals overheden en gemeentes. Het geeft een concurrentievoordeel, bedrijven die het nu implementeren lopen voorop in de markt. Het reduceert kosten, denk aan terugdringen van energieverbruik. Het verhoogt de tevredenheid van uw medewerkers, mensen willen trots zijn op hun werkgever, een MVO bedrijfsvoering draagt hier sterk aan bij.

Hoe kunt u zelf duurzamer inkopen?

We hebben een aantal tips op een rijtje gezet waarmee u eenvoudig kunt starten.

 • Verander uw mindset. Zie MVO en duurzaam inkopen als een kans. Het bespaart kosten en helpt u bij uw lange termijn visie.
 • Betrek uw medewerkers bij het ontwikkelen en implementeren van uw MVO visie en duurzaam inkoopbeleid.
 • Gebruik kennis van specialisten en bedrijven die u voorgingen. Organisaties als MVO Nederland en PIANOO hebben veel kennis en kunnen u helpen. Ook uw leveranciers hebben kennis.
 • Begin door producten in te kopen met een keurmerk, dat bespaart u tijd en geld aan onderzoek van de geschikte marktpartijen.
 • Informeer bij uw klanten wat zij belangrijk vinden, sluit aan op hun wensen en vergroot de effectiviteit van uw inspanningen.
 • Leen kennis van uw relaties. Overleg eens met ondernemers uit een andere sector, wat werkte bij hen het beste en waarom?
 • Geef iedereen een kans op werk. Door bijvoorbeeld mensen met minder kansen op de arbeidsmarkt in te huren werkt u aan de Social Return eisen die steeds vaker voorkomen.
 • Maak gebruik van de mogelijkheden die de overheid biedt, ze hebben de focus op duurzaam inkopen.
 • Start nu! Door nu te beginnen zet u iets positiefs in beweging, mensen en bedrijven sluiten daar graag bij aan.

Groveko en MVO

Bij Groveko streven we naar de juiste balans tussen People, Planet en Profit. Daar dragen we er aan bij door klimaatneutraal te werken, een breed assortiment duurzame producten aan te bieden en door een sociaal personeelsbeleid. We werken conform de richtlijnen van ISO 26000 (MVO prestatieladder) en we zijn ISO14001 gecertificeerd. Wilt u meer weten hoe Groveko u kan helpen met duurzaam inkopen, neem dan contact met ons op!

 

Ecolab wil de wereld graag schoner, veiliger en gezonder maken. Dit wil Ecolab bereiken door haar klanten duurzame schoonmaakproducten te bieden die bijdragen aan een schonere wereld. Ambities die uitstekend passen bij de duurzame ambities van Groveko. Om haar duurzame doelen te bereiken heeft Ecolab vier pilaren in haar beleid opgenomen. Afval, energie, veiligheid en water.

Economisch bewust én duurzaam ondernemen

Door te kiezen voor slimme oplossingen op gebied van afval, energie, veiligheid en water, biedt Ecolab haar klanten niet alleen duurzame voordelen, maar ook economische voordelen. Door producten te maken die minder water nodig hebben spaart men het milieu en de waterrekening. Als u daarbij bedenkt dat er dagelijks 250 miljoen stuks vaatwerk met Ecolab producten worden gereinigd, kunt u bedenken wat de impact van zuiniger afwassen is.

Hieronder een aantal duurzame Ecolab oplossingen:

Afval

 • Productontwerp dat de kleinst mogelijk verpakkingen vraagt
 • Lege verpakkingen die makkelijk op te vouwen, oplosbaar of recyclebaar zijn

Energie

 • Compacte producten zorgen voor minder transportvolumes
 • Schoonmaakmiddelen die ook in lauw water al effectief zijn

Veiligheid

 • Gecontroleerde dosering van dispensers
 • “Foolproof” dispenser ontwerp
 •  Personeelstrainingen en ondersteuning

Water

 • Producten die geen extra spoeling nodig hebben
 • Producten die minder en kortere wasbeurten gebruiken

Over Ecolab schoonmaakproducten

Ecolab produceert al bijna 90 jaar lang schoonmaakartikelen. Door de jaren heen is het Ecolab assortiment enorm breed geworden. Men maakt producten voor nagenoeg elke branche, van agrarisch, horeca, gezondheidszorg en ziekenhuizen tot producten voor schoonmaakbedrijven en voedselverwerkende industrie. De toepassingen van Ecolab producten zijn ook legio. Van het desinfecteren van machines, slimme dispensersystemen voor afwasmachines tot het schoonmaken van medische instrumenten. Wilt u weten of Ecolab ook producten voor uw bedrijf heeft? Neem contact op met Groveko voor een advies op maat. Of ga naar de Groveko website.

Overheden zetten nog weinig tastbare stappen op het gebied van duurzaam inkopen, zo stellen NEVI, MVO-Nederland, De Groene Zaak, MKB-Nederland en VNO-NCW. Een jaar na het uitbrengen van het Advies Duurzaam Inkopen, gericht aan Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, stagneert de uitwerking in de praktijk. In een brief aan Staatssecretaris Atsma roepen de opstellers dan ook op de aanpak te versterken met een aantal concrete maatregelen. 

Het Advies Duurzaam Inkopen van 23 juni vorig jaar bevat aanbevelingen om het duurzaam inkoopbeleid van de overheid fundamenteel te vernieuwen. Kern van de vernieuwing was niet langer via gedetailleerde technische eisen in te kopen, maar ondernemers uit te dagen zelf met voorstellen te komen om de duurzaamheidsambities van de overheid te bereiken. Bedrijven worden dan actief betrokken bij het inkoopbeleid van de overheid.

Zowel het Kabinet als de Kamer hebben het Advies omarmd, maar in de praktijk neemt de nieuwe aanpak nog geen grote vlucht. Veel overheden lijken ermee onbekend of nog steeds te denken dat het duurder is. Of de noodzakelijke kennis en kunde om duurzaam in te kopen ontbreekt. Op deze manier wordt het streven – dat duurzaam inkopen na 2014 op eigen benen kan staan – niet gehaald.

Bron: MVO Nederland, nieuws 12 juli