Privacyverklaring

Groveko respecteert jouw privacy en verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor jij ze hebt verstrekt en in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens en de regels die van toepassing zijn op elektronische marketing.

Bedrijfsgegevens

Groveko B.V. is verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens waarover wij beschikken in het verband met onze dienstverlening.

Naam bedrijf: Groveko BV
Website: http://www.groveko.nl
Inschrijfnummer KvK: 09044595
BTW-nummer: NL 00.46.00.721.B01

Doeleinde van verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van bestellingen
 • Het uitvoeren van de overeenkomst
 • Het verwerken van betalingen
 • Het onderhouden van een commerciële relatie en marketing (zie hieronder)
 • Het bieden van (technische) ondersteuning en klantenservice
 • Het doen van marktonderzoek
 • Het naleven van wettelijke verplichtingen

Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

E-mailadres

A. Wij kunnen, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten mits je bij het vertrekken hiervan geen verzet hebt aan aangetekend. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van jouw gegevens. Bovendien wordt jou in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van jouw e-mailadres.

B. Bij het verzamelen van jouw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer daarvoor door jou geen toestemming is verleend.

Postadres

Wij gebruiken jouw postadres (ontvangen in het kader van een verkoop) voor het verzenden van reclameboodschappen met informatie over producten en diensten. Als jij dergelijke reclame niet wenst te ontvangen kun je contact met ons opnemen via onderstaand adres. 

Telefoonnummer

Tenzij je hebt vermeld dit niet op prijs te stellen, kunnen wij telefonisch contact met jou opnemen om je te informeren over producten en diensten. 

Bijzondere persoonsgegevens

De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en niet doorgegeven aan andere organisaties.

Cookies

Bezoek je een website van Groveko? Dan maken wij gebruik van cookies. Deze cookies worden opgeslagen op jouw computer, telefoon of tablet. Een cookie is een klein tekstbestand. Met de informatie in deze tekstbestanden kunnen wij jou bijvoorbeeld herkennen als je later nog een keer op onze website komt. We onthouden bijvoorbeeld jouw inloggegevens en welke taal je hebt ingesteld. Zo kunnen we je de volgende keer sneller en beter helpen.

Naast cookies zijn er ook nog andere technieken waarmee we informatie op jouw computer, tablet of mobiel kunnen opslaan en uit lezen. Een voorbeeld hiervan is local storage. De werking hiervan is in principe hetzelfde. Voor het gemak noemen we dit ook cookies. Voor het plaatsen van een cookie maken we gebruik van verschillende technieken, zoals bijvoorbeeld Javascript.

Veiligheid verzending en opslag van gegevens

Wij nemen de volgende maatregelen om gegevens tijdens verzending en opslag te beveiligen:

 • Op de pagina waar men persoonsgegevens verstrekt, wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.
 • Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen.
 • Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzondere, gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.
 • Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.
 • Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software

Toegang tot uw gegevens en de uitoefening van andere rechten

Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als je toegang wenst tot deze informatie of jouw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, neem dan contact met ons op via onderstaand adres. Je kunt eveneens met het onderstaande adres contact opnemen voor de uitoefening van jouw recht op correctie, afscherming en verzet.

Contact

Indien je wenst te reageren op onze Privacy Policy kun je contact opnemen via:

 • het volgende e-mailadres: info@groveko.nl
 • het volgende telefoonnummer: 0318 - 63 21 85
 • het volgende adres: Maxwellstraat 49 6716 BX Ede 

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren.