Groveko Infectiepreventie & Calamiteitenbox

Een uitbraak van een virus of een infectie is een groot risico in ziekenhuizen, zorginstellingen of bij kleinschalig wonen. Uitbraken van het Noro virus, Gastro enteritis of MRSA. Zonder de juiste maatregelen kan het zich snel verspreiden. Gevaarlijk voor de kwetsbare cliënten, maar ook voor medewerkers en bezoekers. Om in de belangrijke eerste uren de noodzakelijke maatregelen te kunnen nemen, heeft Groveko de Infectiepreventie & Calamiteiten box ontwikkeld.

De box is ontwikkeld aan de hand van de richtlijnen van de Werkgroep Infectie Preventie (WIP). De gecertificeerde inhoud heeft voldoende materiaal voor de eerste 12 uur. Bovendien zijn er protocollen aanwezig voor verschillende indicaties. Binnen 12 uur zorgen wij ervoor dat de voorraad wordt aangevuld. Zo kun jij je richten op de zorg voor jouw cliënten. Wij doen de rest.

De Infectiepreventie & Calamiteitenbox is in te zetten bij:

  • Druppel isolatie
  • Noro en Gastro enteritis
  • Barrière verpleging
  • Aërogene isolatie
  • MRSA
  • Strikte isolatie