Afvalzakken en ons milieu

19-06-2013

Een afvalzak is een afvalzak hoorden wij een klant eens zeggen. Maar is dit werkelijk zo? Overal waar mensen samenkomen ontstaat vuil en moet er worden schoongemaakt. En daar waar schoongemaakt wordt ontstaat afval. Het gebruik van afvalzakken is binnen de schoonmaakbranche dan ook een veelgebruikt artikel. Maar heb je wel eens stilgestaan hoe zo’n afvalzak wordt geproduceerd en welke invloed al die zakken hebben op ons milieu? Laten we dat eens samen onderzoeken.

Waarom kiezen voor polyethyleen als basis voor afvalzakken?

De meeste afvalzakken én vuilniszakken worden gemaakt van Polyethyleen. Polyethyleen is een kunststof welke wij dagelijks in diverse producten tegenkomen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • speelgoed
  • huishoudfolies
  • flessen
  • brandstoftanks
  • afvalzakken / vuilniszakken

Polyethyleen is zeer geschikt voor vuilniszakken vanwege haar eigenschappen. Het is een licht materiaal dat neutraal is ten opzichte van water en geschikt is voor recycling. Polyethyleen is sterk, bestand tegen veel agressieve stoffen en het is goed bestand tegen weersinvloeden. Allemaal nuttige eigenschappen die goed van pas komen als je vuilniszakken maakt.

De productie van vuilniszakken

Polyethyleen ontstaat door het verhitten van ruwe benzine (nafta). Door deze verhitting ontstaat er een gas dat ethyleen heet. Het gas (ethyleen) wordt door een reactor heen geleid waarna er druk en warmte aan wordt toegevoegd. Aan het einde van de reactor ontstaat dan een poeder wat wordt gesmolten en vervolgens door een schijf met gaatjes wordt geperst. Een scherp mes hakt de draden af en er ontstaat polyethyleen-granulaat wat voor verdere verwerking geschikt is.

Het granulaat (kleine bolletjes polyethyleen) wordt vervolgens in een machine gestort waar het wordt gesmolten en door een blaasextruder wordt geleid. Er ontstaat een grote tube van polyethyleen die daarna wordt afgekoeld, afgesneden en voorzien van een bodem.

Milieu

Polyetheen bevat alleen koolstof- en waterstofatomen. Bij een volledige verbranding in een afvalverbrandingsinstallatie ontstaan daaruit alleen de niet-giftige stoffen koolstofdioxide en water. Polyethyleen is neutraal voor grondwater en is dus veelzijdig, sterk en veilig.

Ondanks de goede eigenschappen van polyethyleen vraagt de productie hiervan (250 miljoen ton/jaar) ongeveer 10% van het wereldwijde verbruik van fossiele brandstoffen. Om dit te reduceren zijn er ook ontwikkelingen met zogenaamde bio-based polymeren op basis van (maïs zetmeel). Aan de universiteit van Wageningen is onderzoek gedaan naar de invloed van biomassa op het wereldwijde energieprobleem waarin is aangetoond dat het probleem aanzienlijk kan worden verminderd door energiebesparing en het gebruik van alternatieven zoals zonne-, wind-, getijden- en kernenergie, aardwarmte, waterstof en uiteraard biomassa.

CO2 gecompenseerd

Milieuvervuiling, kinderarbeid, uitputting van energiebronnen, de ontwikkelingen in de wereld dwingen ons tot nadenken over betere en duurzame oplossingen. Groveko wil op elke mogelijke manier proberen hieraan tegemoet te komen. Daarom werken wij al jaren CO2 neutraal en zullen wij altijd blijven streven naar producten die dit beleid ondersteunen. De fabriek waar onze afvalzakken worden geproduceerd voldoen aan het model van de Climate Neutral Group waarin de totale uitstoot van CO2 volledig wordt gecompenseerd.

Een afvalzak is dus niet zo maar een afvalzak. Kwalitatieve productie van betrouwbare partners en richtlijnen die gebaseerd zijn op richtlijnen van de Climate Neutral Group. Zaken waar Groveko rekening houdt wanneer wij onze leveranciers selecteren.